5 razlogov zakaj se nam pridružiti1. USPEŠNOST

Smo podjetje s 36 letno tradicijo hotelske in gostinske dejavnosti. Skozi razgibano zgodovino spreminjanja in stalnega razvoja je družba postala pomemben nosilec hotelske in kongresne ponudbe tako v Sloveniji kot v širšem evropskem prostoru.

2. ZNANJE in KAKOVOST
Razvijamo sproščeno, vendar učinkovito delovno okolje, ki privlači sposobne ter ambiciozne kadre. Profesionalen odnos do gostov in zaposlenih je vodilo vsakega izmed nas. Težnja k brezhibnim storitvam je gonilo nenehnih izboljšav in naših prizadevanj za stalen razvoj.

3. ZANESLJIVOST in UČINKOVITOST
V svojih dejanjih smo zanesljivi, pri izpolnjevanju zadanih ciljev pa učinkoviti in dosledni. To se odraža na vseh področjih organizacije in poslovanja.

4. SODELOVANJE in PRIPADNOST
Zaposleni sodelujemo pri razvoju podjetja, gradimo timski duh ter z doseganjem skupnih ciljev krepimo pripadnost.

5. ODGOVORNOST DO NARAVNEGA IN DRUŽBENEGA OKOLJA
V odnosu do naravnega in družbenega okolja uveljavljamo in spodbujamo načela trajnostnega razvoja. Skrbimo tudi za varno delo in ekološko osveščenost zaposlenih.